Grenseregulering mellom Asker og Bærum kommuner, Akershus.

DatoFOR-1986-10-31-2031
PublisertII 1986 s 704
Ikrafttredelse01.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker og Bærum kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Asker og Bærum

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 31. oktober 1986 med hjemmel i § 1 i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Asker og Bærum kommuner i Hiltonåsen endres ved at et areal på 3,3 dekar, gnr. 38, bnr. 78, overføres fra Asker til Bærum kommune.

Grensen fastsettes ved følgende 4 punkter og deres koordinater: 

Pkt.XY
1209425.90 -12631.53
2209386.66 -12615.95
3209394.00 -12601.00
4209354.42 -12586.06
 

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1987.