Godkjenning av våpen og flagg, Aremark kommune, Østfold.

DatoFOR-1986-11-07-2095
PublisertII 1986 s 713
Ikrafttredelse07.11.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forAremark kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Aremark

Fastsatt ved Regjeringens res. av 7. november 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Aremark kommunestyres vedtak 29. mai 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Aremark kommunes våpen blir: I sølv to blå elger i skrå rekke venstre høyre.

Aremark kommunes flagg blir: I hvitt to blå elger i skrå rekke venstre høyre.