Godkjenning av våpen og flagg, Nøtterøy kommune, Vestfold.

DatoFOR-1986-11-07-2096
PublisertII 1986 s 714
Ikrafttredelse07.11.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nøtterøy

Fastsatt ved Regjeringens res. av 7. november 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nøtterøy kommunestyres vedtak 19. juni 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nøtterøy kommunes våpen blir: I blått et skråstilt sølv anker.

Nøtterøy kommunes flagg blir: I blått et skråstilt hvitt anker.