Godkjenning av våpen og flagg, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-11-14-2101
PublisertII 1986 s 716
Ikrafttredelse14.11.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hattfjelldal

Fastsatt ved kgl.res. av 14. november 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hattfjelldal kommunestyres vedtak 23. mai 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hattfjelldal kommunes våpen blir: Delt av sølv og grønt ved tindesnitt med en enkelt tinde.

Hattfjelldal kommunes flagg blir: Delt av hvitt og grønt ved tindesnitt med en enkelt tinde.