Godkjenning av våpen og flagg, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1986-11-21-2104
PublisertII 1986 s 721
Ikrafttredelse21.11.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Balsfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 21. november 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Balsfjord kommunestyres vedtak av 19. september 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Balsfjord kommunes våpen blir: I rødt en gull plog.

Balsfjord kommunes flagg blir: I rødt en gul plog.