Godkjenning av våpen og flagg, Røst kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-11-28-2111
PublisertII 1986 s 727
Ikrafttredelse28.11.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Røst

Fastsatt ved kgl.res. av 28. november 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Røst kommunestyres vedtak av 25. juni 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Røst kommunes våpen blir: I sølv tre oppvoksende svarte skarver.

Røst kommunes flagg blir: I hvitt tre oppvoksende svarte skarver.