Forskrift om godkjenning av våpen og flagg, Birkenes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-12-05-2273
PublisertII 1986 s 751
Ikrafttredelse05.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Birkenes

Fastsatt ved kgl. res. av 5. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Birkenes kommunestyres vedtak av 19. juni 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Birkenes kommunes våpen blir: I grønt en oppvoksende sølv bjørkekvist med tre blader.

Birkenes kommunes flagg blir: I grønt en oppvoksende hvit bjørkekvist med tre blader.