Godkjennelse av våpen og flagg, Enebakk kommune, Akershus.

DatoFOR-1986-12-12-2283
PublisertII 1986 s 754
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forEnebakk kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Enebakk

Fastsatt ved kgl. res. av 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Enebakk kommunestyres vedtak 12. mai 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Enebakk kommunes våpen blir: I grønt fire sølv firblad, 1-2-1.

Enebakk kommunes flagg blir: i grønt fire hvite firblad, 1-2-1.