Godkjenning av våpen og flagg, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-1986-12-12-2284
PublisertII 1986 s 754
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nesodden

Fastsatt ved kgl. res. av 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nesodden kommunestyres vedtak 20. mars 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nesodden kommunes våpen blir: I blått en sølv spiss.

Nesodden kommunes flagg blir: I blått en hvit spiss.