Godkjenning av våpen og flagg, Hisøy kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-12-12-2285
PublisertII 1986 s 754
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forHisøy kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hisøy

Fastsatt ved kgl. res. av 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hisøy kommunestyres vedtak 13. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hisøy kommunes våpen blir: I rødt to oppvoksende sølv fyrtårn.

Hisøy kommunes flagg blir: I rødt to oppvoksende hvite fyrtårn.