Godkjenning av våpen og flagg, Sandøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-12-12-2286
PublisertII 1986 s 755
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sandøy

Fastsatt ved kgl. res. av 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sandøy kommunestyre 13. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Sandøy kommunes våpen skal vera: I blått tre sølv spissar som møtest i høgre skjoldrand.

Sandøy kommunes flagg skal vera: I blått tre kvite spissar som møtest i høgre kant.