Godkjenning av våpen og flagg, Vindafjord kommune, Rogaland.

DatoFOR-1986-12-12-2287
PublisertII 1986 s 755
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forVindafjord kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vindafjord

Fastsatt ved kgl. res. av 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Vindafjord kommunestyre 30. september 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Vindafjord kommunes våpen skal vera: På raud grunn fem svevande sølv sparrar, 2-2-1.

Vindafjord kommunes flagg skal vera: På raud grunn fem svevande kvite sparrar, 2-2-1.