Godkjenning av våpen og flagg, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1986-12-12-2288
PublisertII 1986 s 755
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bamble

Fastsatt ved kgl. res. av 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Bamble kommunestyres vedtak 23. september 1986 godkjennes.

Bamble kommunes våpen blir: I blått et gull skipsratt.

Bamble kommunes flagg blir: I blått et gult skipsratt.