Godkjenning av våpen og flagg, Andebu kommune, Vestfold.

DatoFOR-1986-12-12-2289
PublisertII 1986 s 755
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Andebu

Fastsatt ved kgl. res. av. 12. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Andebu kommunestyres vedtak 4. september 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Andebu kommunes våpen blir: I grønt tre sølv triangler, 1-2.

Andebu kommunes flagg blir: I grønt tre hvite triangler, 1-2.