Godkjenning av våpen og flagg, Ski kommune, Akershus.

DatoFOR-1986-12-19-2302
PublisertII 1986 s 775
Ikrafttredelse19.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSki kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ski

Fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Ski kommunestyres vedtak av 17. september 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Ski kommunes våpen blir: I blått tre sølv hestehoder i trepass.

Ski kommunes flagg blir: I blått tre hvite hestehoder i trepass.