Godkjenning av våpen og flagg, Fet kommune, Akershus.

DatoFOR-1986-12-19-2303
PublisertII 1986 s 775
Ikrafttredelse19.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Fet

Fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Fet kommunestyres vedtak 23. januar 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Fet kommunes våpen blir: I grønt en sølv fløterhake, skrått framvoksende fra høyre.

Fet kommunes flagg blir: I grønt en hvit fløterhake, skrått framvoksende fra høyre.