Godkjenning av våpen og flagg, Ulvik kommune, Hordaland.

DatoFOR-1986-12-19-2304
PublisertII 1986 s 776
Ikrafttredelse19.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forUlvik kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ulvik

Fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Ulvik kommunestyre 11. september 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Ulvik kommunes våpen skal vera: På raud grunn åtte gull spissruter i rosett.

Ulvik kommunes flagg skal vera: På raud grunn åtte gule spissruter i rosett.