Godkjenning av våpen og flagg, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1986-12-19-2305
PublisertII 1986 s 776
Ikrafttredelse19.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forGloppen kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gloppen

Fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Gloppen kommunestyre 25. august 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Gloppen kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein gåande sølv hest.

Gloppen kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein gåande kvit hest.