Godkjenning av våpen og flagg, Ibestad kommune, Troms.

DatoFOR-1986-12-19-2306
PublisertII 1986 s 776
Ikrafttredelse19.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ibestad

Fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Ibestad kommunestyres vedtak 3. juli 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Ibestad kommunes våpen blir: I blått et sølv hjulkors med utbøyde armer.

Ibestad kommunes flagg blir: I blått et hvitt hjulkors med utbøyde armer.