Godkjenning av våpen og flagg, Sande kommune, Vestfold.

DatoFOR-1986-12-19-2307
PublisertII 1986 s 776
Ikrafttredelse19.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSande kommune, Vestfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sande

Fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sande kommunestyres vedtak 2. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sande kommunes våpen blir: Delt av grønt og sølv ved sparresnitt.

Sande kommunes flagg blir: Delt av grønt og hvitt ved sparresnitt.