Godkjenning av våpen og flagg, Skaun kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-01-09-36
PublisertII 1987 s 10
Ikrafttredelse09.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkaun kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skaun

Fastsatt ved kgl.res. av 9. januar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Skaun kommunestyres vedtak 25. juni 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Skaun kommunes våpen blir: Delt blått og sølv ved palisadesnitt.

Skaun kommunes flagg blir: Delt blått og sølv ved palisadesnitt.