Deling av Stange prestegjeld under Hamar domprosti, Hedmark.

DatoFOR-1987-01-16-44
PublisertII 1987 s 21
Ikrafttredelse16.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange prestegjeld under Hamar domprosti, Hedmark
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelDeling av Stange prestegjeld

Fastsatt ved kgl.res. av 16. januar 1987. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Stange prestegjeld under Hamar domprosti i Hamar bispedømme deles ved at Ottestad sokn skilles ut som et nytt Ottestad prestegjeld. Fra samme tid nedlegges kallskapellanstillingen i Stange prestegjeld.