Godkjenning av våpen og flagg, Nittedal kommune, Akershus.

DatoFOR-1987-01-23-50
PublisertII 1987 s 11
Ikrafttredelse23.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nittedal

Fastsatt ved kgl.res. av 23. januar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nittedal kommunestyres vedtak 15. september 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nittedal kommunes våpen blir: I grønt en sølv tvillingstreng skråstilt venstre høyre.

Nittedal kommunes flagg blir: I grønt en hvit tvillingstreng skråstilt venstre høyre.