Godkjenning av våpen og flagg, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-01-23-51
PublisertII 1987 s 23
Ikrafttredelse23.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLesja kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lesja

Fastsatt ved kgl.res. av 23. januar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Lesja kommunestyre 25. september 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Lesja kommunes våpen skal vera: På sølv grunn blå skjoldfot med spiss oppover.

Lesja kommunes flagg skal vera: På kvit grunn blå skjoldfot med spiss oppover.