Godkjenning av våpen og flagg, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-01-23-52
PublisertII 1987 s 23
Ikrafttredelse23.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rissa

Fastsatt ved kgl.res. av 23. januar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Rissa kommunestyres vedtak 25. april 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rissa kommunes våpen blir: I grønt en sølv rosekrans.

Rissa kommunes flagg blir: I grønt en hvit rosekrans.