Godkjenning av våpen og flagg, Hedmark fylkeskommune.

DatoFOR-1987-02-06-86
PublisertII 1987 s 38
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hedmark

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hedmark fylkesutvalgs vedtak av 16. desember 1986 om våpen og flagg for fylkeskommunen godkjennes.

Hedmark fylkeskommunes våpen blir: I grønt tre oppvoksende sølv barkespader.

Hedmark fylkeskommunes flagg blir: I grønt tre oppvoksende hvite barkespader.