Godkjenning av våpen og flagg, Frei kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-02-06-87
PublisertII 1987 s 39
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrei kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Frei

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Frei kommunestyres vedtak av 24. april 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Frei kommunes våpen blir: I rødt to gull kroner, 1-1.

Frei kommunes flagg blir: I rødt to gule kroner, 1-1.