Godkjenning av våpen og flagg, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-88
PublisertII 1987 s 39
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Grong

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grong kommunestyres vedtak av 26. juni 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Grong kommunes våpen blir: I sølv tre grønne trekanter, 1-1-1.

Grong kommunes flagg blir: I hvitt tre grønne trekanter, 1-1-1.