Godkjenning av våpen og flagg, Lom kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-02-06-89
PublisertII 1987 s 39
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLom kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lom

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Lom kommunestyre 30. september 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Lom kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre sølv skjeltrekor.

Lom kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre kvite skjeltrekor.