Godkjenning av våpen og flagg for Tokke kommune, Telemark.

DatoFOR-1987-02-06-90
PublisertII 1987 s 39
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forTokke kommune, Telemark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tokke

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Tokke kommunestyre 27. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Tokke kommunes våpen skal vera: På gull grunn ein gåande svart bjørn.

Tokke kommunes flagg skal vera: På gul grunn ein gåande svart bjørn.