Endringer i den kirkelige inndeling, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-1987-03-06-160
PublisertII 1987 s 94
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelKirkelige inndeling, Halden

Fastsatt ved kgl.res. av 6. mars 1987. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer gjøres følgende endringer i den kirkelige inndeling i Halden kommune:

1.Halden prestegjeld utvides med Berg sokn og Rokke sokn av Berg prestegjeld.
2.Idd prestegjeld utvides med Asak sokn og Berg prestegjeld.
3.Det skilles ut et nytt Tistedal sokn i Idd prestegjeld.
4.Berg sokneprestembete og Berg residerende kapellanembete nedlegges, og det opprettes et residerende kapellanembete i Idd prestegjeld og en kallskapellanstilling i Halden prestegjeld.