Godkjenning av våpen og flagg, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-03-13-209
PublisertII 1987 s 105
Ikrafttredelse13.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrøya kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Frøya

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Frøya kommunestyres vedtak 18. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Frøya kommunes våpen blir: I blått tre sølv angler i skrå rekke.

Frøya kommunes flagg blir: I blått tre hvite angler i skrå rekke.