Godkjenning av våpen og flagg, Kvalsund kommune, Finnmark.

DatoFOR-1987-03-27-213
PublisertII 1987 s 107
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvalsund kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvalsund

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kvalsund kommunestyres vedtak 30. september 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Kvalsund kommunes våpen blir: I blått tre sølv lakser i trepass med hodene innover.

Kvalsund kommunes flagg blir: I blått tre hvite lakser i trepass med hodene innover.