Godkjenning av våpen og flagg, Herøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-03-27-214
PublisertII 1987 s 107
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Herøy

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Herøy kommunestyre 21. november 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Herøy kommunes våpen skal vera: På blå grunn to motstilte sølv skipsstamnar.

Herøy kommunes flagg skal vera: På blå grunn to motstilte kvite skipsstamnar.