Godkjenning av våpen og flagg, Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-03-27-215
PublisertII 1987 s 107
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstre Toten kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Østre Toten

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Østre Toten kommunestyres vedtak 24. november 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Østre Toten kommunes våpen blir: I grønt en sølv potetplante.

Østre Toten kommunes flagg blir: I grønt en hvit potetplante.