Godkjenning av våpen og flagg, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-03-27-216
PublisertII 1987 s 108
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vågsøy

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vågsøy kommunestyres vedtak 18. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vågsøy kommunes våpen blir: I blått to skråstilte sølv ror.

Vågsøy kommunes flagg blir: I blått to skråstilte hvite ror.