Godkjenning av våpen og flagg, Osen kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-03-27-217
PublisertII 1987 s 108
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Osen

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Osen kommunestyres vedtak 19. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Osen kommunes våpen blir: Blått dekket med sølv fiskegarn.

Osen kommunes flagg blir: Blått dekket med hvitt fiskegarn.