Godkjenning av våpen og flagg, Skjervøy kommune, Troms.

DatoFOR-1987-03-27-218
PublisertII 1987 s 108
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjervøy kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skjervøy

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Skjervøy kommunestyres vedtak 13. november 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Skjervøy kommunes våpen blir: I sølv et svart skarvehode.

Skjervøy kommunes flagg blir: I hvitt et svart skarvehode.