Godkjenning av våpen og flagg, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-03-27-219
PublisertII 1987 s 108
Ikrafttredelse27.03.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lyngdal

Fastsatt ved kgl.res. av 27. mars 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lyngdal kommunestyres vedtak 9. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lyngdal kommunes våpen blir: I grønt en stående sølv ku.

Lyngdal kommunes flagg blir: I grønt en stående hvit ku.