Godkjenning av våpen og flagg, Sørfold kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-04-24-351
PublisertII 1987 s 276
Ikrafttredelse24.04.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sørfold

Fastsatt ved kgl.res. av 24. april 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sørfold kommunestyres vedtak 24. november 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sørfold kommunes våpen blir: I blått et sølv turbinhjul.

Sørfold kommunes flagg blir: I blått et hvitt turbinhjul.