Forskrift for bruk av kommunevåpen, Eidskog kommune, Hedmark

DatoFOR-1987-04-28-4963
Publisert
Ikrafttredelse28.04.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelBruk av kommunevåpen, Eidskog

Fastsatt av Eidskog kommunestyre 28. april 1987.

§ 1.Definisjon

Eidskog kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 12 september 1986 er: 

-På sølv bunn en sort orrhane med hodet vendt bakover.
-Som flagg sort orrhane med bakovervendt hode på hvit bunn i kvadratisk form.

Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengende banner.

Våpenet omfatter enhver heraldisk form.

§ 2.Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel skal våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn kan heller ikke sammenstilles med våpenet.

§ 3.Bruk av våpenskjold

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.

Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjold i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerker mv.

§ 4.Bruk av kommuneflagg

Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.

§ 5.Bruk av våpenet i faner, vimpler mv.

Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner. Utforming skal være lang hvit vertikalstrakt duk med orrhane øverst.

§ 6.Bruk av våpen i stempel og segl

Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning med etatens eller institusjonens navn i en innskriftring langs kanten.

Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter o.l.

§ 7.Våpenets utforming og utførelse

Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks. plastikk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proposisjoner.

§ 8.Tillatelse til bruk mv.

Bruk som ikke nevnt i denne forskrift samt søknader om tillatelse til bruk rettes til Eidskog formannskap.