Godkjenning av våpen og flagg, Vegårshei kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1987-04-30-425
PublisertII 1987 s 282
Ikrafttredelse30.04.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forVegårshei kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vegårshei

Fastsatt ved kgl.res. av 30. april 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vegårshei kommunestyres vedtak 4. november 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vegårshei kommunes våpen blir: I rødt en sittende sølv rev.

Vegårshei kommunes flagg blir: I rødt en sittende hvit rev.