Godkjenning av våpen og flagg, Meland kommune, Hordaland.

DatoFOR-1987-05-15-433
PublisertII 1987 s 286
Ikrafttredelse15.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeland kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Meland

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Meland kommunestyre 15. oktober 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Meland kommunes våpen skal vera: På raud grunn ein sølv navar-spiss som vender nedover.

Meland kommunes flagg skal vera: På raud grunn ein kvit navar-spiss som vender nedover.