Godkjenning av våpen og flagg, Midsund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-05-15-434
PublisertII 1987 s 286
Ikrafttredelse15.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidsund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Midsund

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Midsund kommunestyre 20. november 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Midsund kommunes våpen skal vera: På blå grunn to sølv trekantar, den nedste vend nedover.

Midsund kommunes flagg skal vera: På blå grunn to kvite trekantar, den nedste vend nedover.