Godkjenning av våpen og flagg, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-05-15-435
PublisertII 1987 s 286
Ikrafttredelse15.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøyanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Høyanger

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Høyanger kommunestyre 12. mars 1987 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Høyanger kommunes våpen skal vera: På blå grunn tre sølv flammer i skrå rekkje.

Høyanger kommunes flagg skal vera: På blå grunn tre sølv flammer i skrå rekkje.