Godkjenning av våpen og flagg, Tranøy kommune, Troms.

DatoFOR-1987-05-15-436
PublisertII 1987 s 287
Ikrafttredelse15.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forTranøy kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tranøy

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tranøy kommunestyres vedtak 23. februar 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tranøy kommunes våpen blir: I sølv en krummet svart kveite.

Tranøy kommunes flagg blir: I hvitt en krummet svart kveite.