Godkjenning av våpen og flagg, Aukra kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-05-22-444
PublisertII 1987 s 291
Ikrafttredelse22.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forAukra kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Aukra

Fastsatt ved kgl.res. av 22. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Aukra kommunestyre 19. desember 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Aukra kommunes våpen skal vera: På blå grunn to gull ringar, 1-1.

Aukra kommunes flagg skal vera: På blå grunn to gule ringar, 1-1.