Godkjenning av våpen og flagg, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1987-05-22-445
PublisertII 1987 s 291
Ikrafttredelse22.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nærøy

Fastsatt ved kgl.res. av 22. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nærøy kommunestyres vedtak 19. februar 1987 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nærøy kommunes våpen blir: I gull tre røde liljetopper forent i trepass.

Nærøy kommunes flagg blir: I gult tre røde liljetopper forent i trepass.