Godkjenning av våpen og flagg, Aurland kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1987-05-22-446
PublisertII 1987 s 291
Ikrafttredelse22.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurland kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Aurland

Fastsett ved kgl.res. av 22. mai 1987. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Aurland kommunestyre 24. mai 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Aurland kommunes våpen skal vera: På blå grunn eit avrive sølv geitebukkhovud.

Aurland kommunes flagg skal vera: På blå grunn eit avrive kvitt geitebukkhovud.