Godkjenning av våpen og flagg, Roan kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-05-22-447
PublisertII 1987 s 292
Ikrafttredelse22.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forRoan kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Roan

Fastsatt ved kgl.res. av 22. mai 1987. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Roan kommunestyres vedtak 29. mai 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Roan kommunes våpen blir: I blått tre oppflyvende sølv terner, 2-1.

Roan kommunes flagg blir: I blått tre oppflyvende hvite terner, 2-1.